Сънливци (Съсели) /Gliridae/

В България се срещят пет вида: обикновен сънливец, горски сънливец, лешников сънливец, мишевиден сънливец и градински сънливец. Последните два вида се срещат много рядко, само в определени области на страната.

Сънливците обитават горските и извънселищните райони, където има орехови и лешникови дървета, с чиито плодове основно се хранят. Консумират също листа, плодове и семена. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, обикновено през м.юли-август, по 4-6 малки, които до петнадесетия ден са слепи и глухи.

Гнездят в хралупи на дървета, в таваните на хижи, селскостопански постройки и др.

Наименованието си носят, поради факта, че прекарват в зимен сън по-голямата част от годината /от ноември до май/. Сънливците са нощни животни-през деня спят, а нощем са активни, събират храна и я складират в близост до гнездата си.

Два от видовете сънливци /лешников и мишевиден/ са включени в списъка на защитените видове.