Черен плъх /Rattus rattus/

Произлиза от гористите области на Югоизточна Азия.

Черният плъх е по-топлолюбив вид, живее в по-суха и топла среда, катери се много добре. По-дребен е в сравнение със сивия плъх. Дължина 15-22см /без опашката/ и тегло около 200гр. Козината е гладка и мека, от сива до черна. Опашката е по-дълга от тялото/18-25см/ и е едноцветна при всички възрасти. Уши-големи, почти голи, муцуна-заострена, очи-големи и изпъкнали. Разпространил се е по целия Стар свят скоро след началото на новата ера, и до края на 17в. и началото на 18в., той е бил единствения вид плъх, обитаващ почти целия свят. Това е „оригиналният“ плъх на умерените, субтропичните и тропични зони. В Южна и Югоизточна Азия и Африка видът е почти универсален и не е сериозно застрашен от сивия плъх, докато в някои европейски държави /Швеция, Германия/ е почти изчезнал и е обявен за защитен вид. Този вид е известен с ролята си за разпространението на бубонната чума /Yersinia pestis/, през средните векове.

Наричат го още покривен плъх, защото по природа е катерач. За разлика от сивия плъх, който населява основно долните части на сградите, черният плъх обитава таваните и високите етажи на постройките, където лесно достига като пропълзява по отвесни стени и съоръжения. Навлиза в сградите откъм покрива или посредством различни комуникационни връзки. В случай на опасност или пък в нови за него помещения се предвижва покрай стените, подобно на сивия плъх, но когато територията е добре позната, навлиза и във вътрешността й. За черният плъх не е присъщо да рови дупки. Най-често устройва убежищата си във вече съществуващи кухини и процепи в покрива или стените, а при по-висока плътност и по пода на помещенията.

Черният плъх е териториално и социално животно. Формира групи от няколко мъжки и няколко женски, като в някои случаи броя на животните в групата, може да надхвърли 60 бр. Личната им територия е от порядъка на 15-30 кв.м. /не повече от 100 кв.м./ Има един доминантен мъжки и няколко /2-3/ доминантни женски, на които всички останали членове на групата се подчиняват.

Видът е полигамен и основно само доминантните мъжки оплождат женските в групата. Малките в групата не са обект на агресивно поведение и дори могат да вземат храна от доминантните възрастни.

Репродуктивната биология на черния плъх е сходна с тази на сивия. При подходящи условия се размножава целогодишно, с пикове през лятото и есента. Не се кръстосва със сивия плъх.

Черният плъх е известен, като "вегетарианеца" сред синантропните гризачи. Предпочита растителна храна, семена, ядки, плодове, зеленчуци и т.н.

Има навика да яде малки количества от няколко места и да се храни “под покрив“, като носи храната си до гнездото, или до най-близкото защитено място.

Манифестира по-смело от сивия плъх присъствието си в средата, която обитава. Колкото по-многочислена е популацията, толкова по-демонстративно е присъствието им.