Полевки /Arvicolidae/

В България се срещат 8 вида, представители на сем.Полевки- кафява/ръждива/ полевка, обикновена полевка, подземна, снежна, източносредиземноморска, източноевропейска, воден плъх и най-едрият представител на семейството- ондатра. Водният плъх и ондатрата са видовете, които най-много се отличават от останалите представители на семейството. Те водят полуводен начин на живот.

Останалите полевки имат сходен начин на живот. Тялото им е по-закръглено от това на мишките, муцуната им е по-тъпа, очите са по-малки, ушите по-къси. Бягат по-тромаво и скачат по-лошо в сравнение с мишките. Полевките са растителноядни. Почти няма културно растение, което да не повреждат през някой от стадиите му на развитие.

Устройват система от подземни дупки с различна сложност, където отглеждат потомството си, спасяват се от лошите метереологични условия, както и от многобройните си врагове. Обикновено убежищата имат по няколко входа, обособени камери за гнездене, както и камери за съхраняване на хранителни запаси. В повечето случаи са разположени на дълбочина 15-30 см., а зимните дупки на 40-50, до 80 см. Характерна за полевките е изровената пръст, около отвора на дупките.

Полевките са много плодовити. При благоприятни условия, могат да се размножават през цялата година. Половата зрялост при женските настъпва при 2-3 седмична възраст, а при мъжките на 1-1.5 месеца.