За нас:

САНИТА ВАРНА ООД – Унищожаване на вредни насекоми и гризачи!

Санита Варна ООД е специализирана фирма за унищожаване на вредители.

Дружеството е заведено е в регистъра на МЗ за физическите и юридическите лица, които имат право да извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съгласно съгласно изискванията на наредба №1 от 05.01.2018г.

Извършваме първоначален оглед, ДДД обработки и текущ мониторинг на:
- офиси, жилища, жилищни кооперации, заведения, хотели, паркове и градини, агробази, животновъдни обекти, складове, транспортна и селскостопанска техника.

Нашите специалисти и дезинфектори са сертифицирани и добре обучени в най - съвременни методи в/у контрола на вредителите.

Ефективността на извършваните от нас обработки се обуславя както от професионално извършваните дезинфекции, дезинсекции и дератизации, така и от високото качество на използваните продукти, изцяло под контрола на министерството на здравеопазването и европейското законодателство.

Не на последно място е и професионалната техника, която ползваме при ДДД обработки.

Ние Ви предлагаме:

  • ☣ еднократни обработки с бърз и сигурен ефект.
  • ☣ абонаментни договори за систематично и комплексно обработване и мониторинг в/у числеността на вредителите.

Ние Ви предоставяме:

  • ☣ Високо квалифициран персонал.
  • ☣ Индивидуален подход към всеки обект.
  • ☣ Разработване на програма за борба с вредителите.
  • ☣ Обработките се извършват в съответствие с изискванията на международните стандарти и Българското законодателство.
  • ☣ Независима проверка (одит) за контрол популацията на вредителите, предоставяне на здравни консултации и и вземане на мерки, имащи превантивен характер.
  • ☣ Консултации за изграждане на защитни конструкции срещу навлизането на вредители на етапите на проектиране, изграждане и експлоатация.
  • ☣ Организационно-консултантски услуги с обучение на клиента от фирмата.

Всички услуги се извършват въз основа на български и международни сертификати, от добре обучени специалисти.

За юридическите лица предоставяме възможност да сключи договор за временна или постоянна поддръжка, за всички посочени по-горе видове услуги.