Оси

Осите са жилещи насекоми. Те живеят в гнезда (пити), състоящи се от множество килийки.

Най-често осите устройват своите гнезда в покриви на жилищни сгради, хралупи на дървета или в земята, в близост до вода. Една колония от оси, в зависимост от вида им, може да достигне до 2500 индивида.

Осите са агресивни насекоми и често ужилването им причинява алергични реакции (а понякога дори смърт).

Активността на осите се увеличава през юли и август под влияние на по-високите температури.