Кърлежи

Кърлежите са паразити спадащи към клас паякообразни. Те смучат кръв от различни животни, вкл. от човека.

Кърлежите са преносители и причинители на редица заболявания от които най-опасни са: Марсилска треска<, Ку-треска, Туларемия, Кърлежови енцефалити и др.
Някои от тях могат до доведат до фатален край. Затова при ухапване от кърлеж, трябва веднага да се обърнете към специалист.

Нападението на хора и животни от кърлежи става най-често в паркове, градинки, гори, пасища и други места с по-буйна растителност.