Мравки

Мравките водят колониален начин на живот. Изграждат своите мравуняци около жилища.

Мравките се разделят на майки(царици) – полово зрели женски, мравки работнички, грижещи се за изхранването на колонията и мъжки мравки. Мравките майки снасят яйца, чието пълно развитие протича за 36-39 дни в зависимост от условията на средата.

В българия се срещат 163 вида мравки, част от които са вредители.

Най-разпространена е червената фараонова мравка – единственият екземпляр населяващ цялата планета.