Кафява (Германска) хлебарка

Тя е най-разпространената в света. Среща се в жилища с централно парно отопление, в помещения, с температура около 30 градуса, в които се съхранява храна.

Размножава се чрез яйца отложени в капсули, всяка от които съдържаща 35-45 яйца. Женската хлебарка носи капсулата от 1 до 4 седмици, докато нимфите се излюпят. Всяка женска хлебарка може да отложи през живота си от 4 до 8 капсули.

Пълното съзряване на индивидите трае над 125 дни. Този вид хлебарки живеят от 100 дни до 1 година.