Мухи

Мухата лети само денем. Активността й зависи от температурата. Сезоните, в които се забелязват мухи са пролет-есен.

Мястото за храна и размножаване на мухата са разлагаща се органична (животинска и растителна) материя, която те често сменят, поради което биват разнесени десетки болести – предимно дезинтерия и чревни инфекции.