Дезинфекция

Дезинфекцията е процес, при който се редуцира броя на патогенните микроорганизми върху обекти с епидемиологична значимост от външната среда, от кожа и лигавици, до безопасно за здравето на човека ниво. При дезинфекцията се унищожават болестотворните микроорганизми /бактерии, вкл. микобактерии, фунги и вируси/, с цел прекъсване предаването на инфекции.


Видове дезинфекция:


1. Профилактична - тя е част от ежедневните санитарно-хигиенни мерки. Провежда се там, където наличието на патогенни микроорганизми е нежелателно или съществува риск от поява на огнище на зараза. Извършва се върху широк кръг обекти от външната среда /обеззаразяване на вода; дезинфекция на повърхности в предприятията от ХВП; детски заведения; лечебни заведения и др./

2. Незабавна - извършва се непосредствено след замърсяване на повърхности с кръв, секрети, екскрети, телесни течности.

3. Огнищна - извършва се в огнището на зараза /мястото, на което има инфекционно болен/. Цели унищожаване на патогенните микроорганизми, попаднали във външната среда от източника на зараза. Тя от своя страна се дели на текуща и крайна.

–текуща- извършва се по време на болестта. На дезинфекция подлежат всички повърхности, влизащи в контакт с болния /под, легло, нощно шкафче, дръжки на врати, ключове за осветление и др./,всички предмети, използвани от болния /съдове и прибори за хранене, тоалетни принадлежности, спално бельо и др./, всички секрети и екскрети, отделяни от болния.

–крайна /заключителна/- последната дезинфекция в огнището. Провежда се след отстраняване на източника на инфекция /оздравяване на болния, преместване в друга стая, настъпила смърт/.