Вредители:

Тя е най-разпространената в света. Среща се в жилища с централно парно отопление, в помещения, с температура около 30 градуса, в които се съхранява храна.

Размножава се чрез яйца отложени в капсули, всяка от които съдържаща 35-45 яйца. Женската хлебарка носи капсулата от 1 до 4 седмици, докато нимфите се излюпят. Всяка женска хлебарка може да отложи през живота си от 4 до 8 капсули. Пълното съзряване на индивидите трае над 125 дни. Този вид хлебарки живеят от 100 дни до 1 година.

Черна (Ориенталска) хлебарка

Тя е черна на цвят. Достига до 2-3см. Живее в канали, мазета, ниски етажи и други влажни места с температура между 20-30 градуса. Женската хлебарка отлага в близост до храна 7-8 капсули, всяка с по 16-18 яйца. Продължителността на живот на черната хлебарка е около 180 дни.

Мравките водят колониален начин на живот. Изграждат своите мравуняци около жилища.

Мравките се разделят на майки(царици) – полово зрели женски, мравки работнички, грижещи се за изхранването на колонията и мъжки мравки. Мравките майки снасят яйца, чието пълно развитие протича за 36-39 дни в зависимост от условията на средата. В българия се срещат 163 вида мравки, част от които са вредители.
Най-разпространена е червената фараонова мравка – единственият екземпляр населяващ цялата планета

Бълхите са безкрили кръвосмучещи насекоми, паразитиращи включително и по човека. Бълхите са преносители на редица заболявания, сред които най-опасни са: бубонната чума, туларемията и ендемичният миши тиф.

Основни преносители на бълхите са домашни любимци – кучета и котки, някои от гризачите (черeн и сив плъх). Бълхите се размножават и разпространяват най-вече през лятото и есента. Хранят се няколко пъти в денонощието. Кръвосмучат от 1 минута до няколко часа. Тъй като при по-високи температури, яйцата на бълхите се излюпват прекалено бързо, при третирането на бълхи може да се налага повторна обработка, в рамките на седмица до 10 дни. Бълхите са разпространени по цел свят. Най-срещани в България са кучешката, котешката и човешката бълха.

Кърлежите са паразити спадащи към клас паякообразни. Те смучат кръв от различни животни, вкл. от човека.

Кърлежите са преносители и причинители на редица заболявания от които най-опасни са:
Марсилска треска, Ку-треска, Туларемия, Кърлежови енцефалити и др. Някои от тях могат до доведат до фатален край. Затова при ухапване от кърлеж, трябва веднага да се обърнете към специалист.

Нападението на хора и животни от кърлежи става най-често в паркове, градинки, гори, пасища и други места с по-буйна растителност.

Комарите населяват влажни области, където има застояла вода. Съществуват над 2000 вида и се делят на маларийни (носители на маларийна треска) и немаларийни.

Комаритеса кръвосмучещи насекоми. Имат 4 стадия на развитие: яйце, ларва, какавида, имаго. Първите три преминават във водна среда, а последният (имаго) са летящите насекоми, които се хранят с кръв от топлокръвни животни (вкл. хора). Само женският комар смуче кръв. Той живее от 2 до 6 месеца, като снася 100-300 яйца. Мъжките живеят 15-20 дни. Кръвосмучещите комари са носители на повече от 50 вирусни и бактериални инфекции, с които може да бъде заразен човек при ухапване.

Тя е най-разпространена в България. Възрастните индивиди достигат 4-6мм дължина. Имат червено-кафява украска.

Предпочитат да се крият и обитават зад и в дървени повърхности (мебели, дюшемета и други), откъдето идва и името им. Женските дървеници снасят 1-5 яйца дневно в продължение на 2 месеца или 200 яйца през живота им. Най-често дървениците се разпространяват при транспортиране на мебели и дрехи и на собствен ход по вътрешните и външните стени на жилищата. Основен признак за наличие на дървеници в дома са оставените от тях малки черни или кафяви петна по мебели, стени и други предмети.

Молците са вид пеперуди. От медицинска гледна точка те са безобидни, но са вредни на хранителните продукти и облеклото.

Развитието на молците е като на другите пеперуди – ларва, какавида, метаморфоза в пеперуда(молец). Молците се считат за вредители, защото ларвите им ядат дрехи, одеяла, килими и платове, направени от естествени влакна (като вълна или коприна). Такива са платненият дрешен (конопен) молец, пашкулоносният дрешен молец и гобленовият/килимен молец.

Мухата лети само денем. Активността й зависи от температурата. Сезоните, в които се забелязват мухи са пролет-есен.

Мястото за храна и размножаване на мухата са разлагаща се органична (животинска и растителна) материя, която те често сменят, поради което биват разнесени десетки болести – предимно дезинтерия и чревни инфекции.

Осите са жилещи насекоми. Те живеят в гнезда(пити), състоящи се от множество килийки.

Най-често осите устройват своите гнезда в покриви на жилищни сгради, хралупи на дървета или в земята, в близост до вода. Една колония от оси, в зависимост от вида им, може да достигне до 2500 индивида.

Осите са агресивни насекоми и често ужилването им причинява алергични реакции (а понякога дори смърт). Активността на осите се увеличава през юли и август под влияние на по-високите температури.

Къщната (Домашна) стоножка често се среща в жилища, най-вече в малко обитавани помещения като килери и тавани.

През деня се крие на тъмни места: в цепнатини и под различни предмети. Ловува нощем. Храни се с мухи, паяци, хлебарки, молци, ларви и др. насекоми.

Ухапванията от къщна стоножка са сравнително безопасни, като могат да причинят подуване и зачервяване.

Сколопендри

Scolopendra Cingulata е стоножка срещана във всички региони на България. Достига 10–25 см дължина. Тялото е черно, кафяво, червено или бежово. Краката са жълти, оранжеви, червени или светлосини.

Това е единствената стоножка, причинявала смъртен случай (на дете).

Всяка година в България има ухапвания от сколопендра. Ухапването причинява зачервяване, подуване и посиняване около засегнатото място, болка и повишаване на температурата.

При ухапване са възможни треска и алергична реакция. Необходима е лекарска помощ.

Домашната мишка е масово разпространена. На цвят е от кафяв до сив. На тегло достига до 10-25 г. Достига зрелост за 6-8 седмици. Средна продължителност на живота на домашната мишка е 3-4 месеца.

Размножава се изключително бързо. Дава до 10 поколения годишно. Търси храна до 16 пъти в денонощие.

Най-често се среща на полето и в сгради, в близост до източници на храна (складове за храни, кухни, кухненски килери), под подове, в пароуловители, тръби, водопроводни канали и на тавански помещения.

Черен плъх

Черният плъх е още познат като азиатски черен, корабен, покривен или домашен плъх. Цветът му почти винаги е черен. Всеяден е.

На тегло достига 250-280 г. Разпространен е в по-топлите райони по цел свят. Живее в по-суха и топла среда, заради което се заселват в покривите, таванните помещения и високите етажи на сградите, докъдето пропълзяват дори и по отвесни стени и съоръжения.

© Georgi Sokolov 2019 All Rights Reserved.